Fytoterapia

Fytohorehron

Fytohorehron je malá rodinná firma z Banskej Bystrice. Za jej fungovaním stoja manželia Gabajovci, o ktorých môžeme povedať, že na Slovensku sú takmer poslednými odborne fungujúcimi …