Aplikácia Susedský trh

Aplikácia Susedský trh je zaujímavou snahou projektu Podporujem suseda ako pozdvihnúť lokálnu ekonomiku. Veľmi sa nám páči najmä časť potravinovej sebestačnosti, ktorá je v súlade s našou filozofiou výkupu lokálnej produkcie.

Ak chcete aj vy pomôcť k jej vytvoreniu, podporte náš Susedský trh

Prečo práve Susedský trh?

V mnohých krajinách je bežné bez väčších problémov predávať svoju produkciu alebo výrobky na miestnom trhu. U nás naopak potrebujete množstvo povolení, ktoré vás odradia od skutočného zámeru.

Prostredníctvom Susedského trhu chceme pomôcť lokálnym komunitám na Slovensku vybudovať krok za krokom vlastnú potravinovú sebestačnosť. Nakoniec ani neviete, koľko zaujímavých produktov ponúkajú práve vaši susedia.

O aplikácii

 • Aplikácia bude fungovať ako online trhovisko, ktoré spája ponuku a dopyt v rámci lokálnej geograficky a demograficky blízkej komunity.
 • Každý užívateľ si bezplatne vytvorí svoj profil, prostredníctvom ktorého môže v systéme vystupovať ako predajca alebo ako nákupca.
 • V roli predajcu môže užívateľ vkladať svoje výrobky, poľnohospodársku produkciu alebo služby do online rozhrania, kde si ich zákazník pozrie, objedná alebo odošle správu, v ktorej si vyžiada dodatočné informácie.
 • Ako zákazník si užívateľ systému vyberá medzi jednotlivými trhoviskami, na ktorých sa zobrazujú produkty miestnych výrobcov (užívateľov). Produkt alebo výrobok obsahuje podrobný popis a podmienky zadávateľa ohľadom možností odberu a platby. Po objednaní a uskutočnení transakcie zákazník spätne ohodnotí profil zadávateľa produktu.

Aké sú výhody aplikácie?

 • Podpora lokálnej ekonomiky – zjednodušenie predaja vlastných produktov a výrobkov.
 • Koncentrácia lokálnej ponuky a dopytu na 1 mieste – Ako viem, že sused má na predaj vajíčka, keď sa o tom nemám ako dozvedieť?
 • Výmenný obchod – podľa stanového kľúča bude možnosť vymieňať si navzájom tovary a služby v danej lokalite.
 • Legalizácia produkcie- schválené prevádzky v príslušných miestach nakupujú nadprodukciu od lokálnych výrobcov, balia a distribuujú do maloobchodu pod vlastnou lokálnou značkou.
 • Motivačný charakter – systém motivuje k aktivite produkovať výrobky a služby a zapájať sa do lokálneho diania.
 • Vzdelávací charakter – šírenie osvety, informačných materiálov a návodov ako pestovať, chovať, vyrábať a do budúcna legislatívne ošetriť svoju činnosť.
 • Zakomponovanie lokálnej meny – ako jedného z nástrojov pre podporu lokálnej ekonomiky

About

Vyjadriť názor na

Váš názor je pre nás dôležitý. Váš email nebude zobrazená

Prosím čakajte...